Etika? Jaká etika?

Loňské skandály velkých amerických podniků přinášejí krizi podnikové etiky stále hlouběji i do Evropy. Evropští podnikatelé tak podnikové etice věnují stále více pozornosti. Například ve Velké Británii však podniková etika nepatří mezi obchodní priority, jak ukázal nedávný průzkum mezi čtyřmi sty anglickými podnikateli. Asi 65% dotazovaných totiž uvedlo, že se v jejich podnikových postupech v souvislosti s americkými skandály nic zvláštního nezměnilo. Někteří dokonce tvrdí, že je pro ně podniková etika pořád velkou neznámou.

Doba si však žádá zcela jistě nový přístup k podnikové etice, zejména pokud jde o vedení účetních knih. Podniky by měly na první místo stavět poctivost, nikoli úspěch. Poctivost hraje zásadní roli v procesu dosahování úspěchu, nikoli naopak. Podle výše uvedeného výzkumu se však zdá, že mezi britskými podnikateli vítězí nad poctivostí celkové zisky firem. Jeden z významných podnikatelů si to vysvětluje tím, že ať se média snaží šířit jakákoli etická poslání, současná situace se může změnit jenom tehdy, přestanou-li akcionáři být spokojeni se svými příjmy, případně zasáhne-li nějakým způsobem vláda.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide