Evropské společenství navrhlo rámcovou strukturu ochrany osobních dat zaměstnance

Výbor EU inicioval projednávání rámcové struktury ochrany osobních dat zaměstnance. Nová pravidla by měla být jednodušší a měla by respektovat vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nová rámcová struktura pokrývá i takové aspekty osobních informací, jako zdravotní data, výsledky drogových testů a genetických testů, monitorování e-mailů zaměstnanců a využívání Internetu.

Hlavními aktivátory rozhodnutí Výboru jsou nezadržitelné technologické pokroky (e-maily, Internet či práce z domova, které postupně stírají rozdíly mezi soukromým a pracovním životem), dále globalizace (např. outsourcing lidských zdrojů, při kterém dochází k předávání osobních dat zaměstnanců jiným organizacím) a ostražitost vyplývající z událostí loňského září.

**Datum vydání:** VII/2002

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa