Evropské společenství navrhlo rámcovou strukturu ochrany osobních dat zaměstnance

Evropské společenství navrhlo rámcovou strukturu ochrany osobních dat zaměstnance

Výbor EU inicioval projednávání rámcové struktury ochrany osobních dat zaměstnance. Nová pravidla by měla být jednodušší a měla by respektovat vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nová rámcová struktura pokrývá i takové aspekty osobních informací, jako zdravotní data, výsledky drogových testů a genetických testů, monitorování e-mailů zaměstnanců a využívání Internetu.

Hlavními aktivátory rozhodnutí Výboru jsou nezadržitelné technologické pokroky (e-maily, Internet či práce z domova, které postupně stírají rozdíly mezi soukromým a pracovním životem), dále globalizace (např. outsourcing lidských zdrojů, při kterém dochází k předávání osobních dat zaměstnanců jiným organizacím) a ostražitost vyplývající z událostí loňského září.

**Datum vydání:** VII/2002

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa