Fauly a intriky v práci

Nefér poškozování spolupracovníků a utajování této činnosti může dopomoct ke kariéře jen v „nezdravém“ podniku. Při stále vzrůstajícím tlaku na trhu práce neexistuje pro nefér postupy v kariéře ospravedlnění, tvrdí poradkyně pro firemní strategie Prof. Dr. Gertrud Höhler.

Firemní kultura by měla veškerá porušování fér pravidel zavrhnout. Mělo by být jasné, která pravidla platí a která ne. **Domino-efekt** vzniká, pokud si lidé v podniku od nefér jednání slibují výhody, nevyhýbají se mu a nejsou za něj potrestáni. Důsledkem toho je pokles obratu i výkonu a ztráta zaměstnanců. Tomuto efektu může předcházet jen vedení. Spolupracovníci by měli mít jistotu, že se na vedení můžou s důvěrou obracet.

Zatímco ženy jsou obvykle mistryně intrik, muži vyhledávají spíše otevřené bitky. Také bývá zvykem vytěžit ze spolupracovníků co nejvíce pod velkým tlakem. Velký nátlak však nepřináší úspěch, nýbrž zaměstnanci ztrácí motivaci. Autor článku proto doporučuje:
* Držte se daleko od lidí, kteří si neváží vašeho výkonu.
* Nezdržujte se též u lidí, kterých si vy sami nevážíte. Ani oni si nebudou vážit vás.
* Opusťte každé místo, kde se tiše souhlasí s porušováním pravidel.
Zdroj: Flexible Unternehmen - Informace pro manažery - týmová práce, odměňování zaměstnanců a další oblasti.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Flexible Unternehmen