Feng Shui pro úspěšnou práci

Chcete harmoničtější pracovní prostředí, které povzbudí vás i vaše spolupracovníky? Chcete přemýšlet jasněji a být produktivnější? Pak vám může pomoci Feng Shui – staré čínské umění rozmisťování předmětů tak, aby mezi nimi proudila blahodárná životní energie chi. Feng Shui znamená v překladu vítr a voda. Právě vítr a voda totiž pomáhají energii chi proudit přírodou a vesmírem. Proudění je třeba vyrovnávat tak, aby veškeré negativní formy překryl pozitivní vliv. Jeden z nejsilnějších nástrojů Feng Shui, který pomáhá vytvářet pozitivní změny nese název Ba-gua. Je to osmihranná plaketa s trigramy na jednotlivých stranách. Otáčí se jako kompas a zobrazuje jednotlivé prvky lidského života, mezi nimiž j třeba dosáhnout harmonie.

Zvyšování pracovní výkonnosti a obchodních zisků zajistí podle Feng Shui především pořádek na pracovním stole. Produktivní chi totiž nedokáže proudit mezi přílišným množstvím neuspořádaných věcí na pracovišti. Sundejte ze svého stole všechny věci a ukliďte i nepořádek v okolí. Zpět na stůl vraťte pouze předměty, které používáte každý den. Papíry je třeba držet v omezeném počtu a aktuálním stavu. Ostatní věci uložte do přihrádek.

Nyní, když máte na stole jen nutné pracovní věci, přidejte věci, které jsou hezké, pozitivní a povzbudí vaši kariéru. Použijte nástroj Ba-gua, aby vás vedl při rozmísťování. Když chcete dosáhnout většího bohatství, umístěte červený nebo fialový artefakt do jihovýchodního rohu stolu. Východní strana stolu symbolizuje vaše zdraví, rozvoj a rodinu a měla by obsahovat dřevo a zelenou barvu. Můžete proto na ni umístit zelenou rostlinu a rodinnou fotografii v dřevěném ráměčku.

Optimální umístění pracovního stolu by mělo vypadat tak, že budete sedět zády ke zdi, zatímco před sebou budete mít co nejvíce místa. Zároveň byste měli vidět na okno i dveře, rozhodně by neměly být za vašimi zády. Pozitivní element přinesou na vaše pracoviště také živé květiny. Nejen, že jsou přirozeně krásné, ale také zlepšují kvalitu vzduchu a spojují nás s přírodou. Zelená barva symbolizuje osobní rozvoj. Vyvarujte se kaktusů a rostlin s ostrými listy. Rostliny, které vám v práci uvadnou, okamžitě odstraňte a nahraďte jinými.

Důležitým prvkem Feng Shui je také voda. Ta symbolizuje peníze a prosperitu – samozřejmě pouze v případě, že je čistá a čerstvá. Fontánky na pracovišti jsou velmi přínosná věc, ujistěte se však, že v nich voda není ucpaná ani neteče příliš rychle. Další výborná volba je akvárium. Můžete si do kanceláře umístit například akvárium se zlatou rybkou, protože zlatá opět symbolizuje peníze. Používejte také jakékoli artefakty zobrazující vodu.

Pokud pracujete doma, Feng Shui doporučuje oddělit pracovní život od osobního. Nejoptimálnější by byl samostatný venkovní vchod do pracovny. Pokud to není možné, oddělte pracovnu od zbytku domu nebo bytu alespoň kvetoucí rostlinou nebo koberečkem. Strop vaší pracovny by měl být rovný. Jestliže tomu tak není, zavěste od stropu alespoň pohyblivé zvonky. Nevstupujte do pracovny neupravení a neumytí. Před začátkem a po skončení práce doma si dopřejte krátkou procházku, abyste ji dokázali oddělit od osobního života.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How