Firmy by měly pomáhat společnosti

Firmy se ve společnosti angažují nejen darováním finančních prostředků, ale také třeba poskytováním produktů, věcných darů, služeb, vybavením, poskytováním informací, odborné pomoci nebo dobrovolné práci zaměstnanců.

Minulý rok výrazně stoupl počet firem, které využily některou z těchto forem pomoci společnosti. Takové formy podpory se nazývají „firemní filantropie“ a jsou neoddělitelnou součástí společenské zodpovědnosti firem.

Jde o podporu veřejně prospěšných projektů a potřebných oblastí. Každá firma by měla efektivně řídit svou komerční činnost kvůli maximálnímu zisku. Zároveň by v této souvislosti měla dodržovat etické a společenské normy.

Nejjednodušší a nejvíce využívanou formou podpory je podpora přímá prostřednictvím finančního daru. Sbírku mezi zaměstnanci organizuje přímo firma nebo zaměstnanci sami. Dalším způsobem je organizace různých charitativních aukcí nebo výstav. Většinou se na takové akce zvou i firemní partneři.

Nefinanční dárcovství je založené především na vzdělání, zvyšování odborných znalostí a v neposlední řadě na integraci hendikepovaných do společnosti. Důležité je poskytování zázemí, protože to, co potřebuje ke svému dobrému fungování firma, tak to potřebuje i jakákoli nezisková organizace.

Firmy zapůjčují pro různé charitativní projekty své zaměstnance. Velmi se také cení účast firemních zástupců v různých správních radách a garantových komisích. Zástupci firem přinášejí do neziskových organizací profesionální úhel pohledu z „druhé strany“ a zároveň přispívají k důvěryhodnosti organizace na veřejnosti.

-pk-

Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline