Flexibilita je "in"

Podle nedávného průzkumu britského Institutu pro personalistiku a rozvoj (CIPD) jsou zaměstnanci, kterým je umožněna pracovní flexibilita angažovanější, spokojenější a vyjadřují se o svých zaměstnavatelích pozitivněji.

Zde je několik užitečných bodů, jak podpořit flexibilitu:

- Rozumět své firmě. Opatření, která v tomto ohledu fungují v jiných firmách, nemusí fungovat pro vás. Identifikujte, jaké jsou potřeby vašich zaměstnanců.

- Komunikace. Zajistěte, aby se lidé o nabízených schématech spolehlivě a jednoduše dozvěděli.

- Definujte role. Manažeři a HR by měli v implementaci flexibility znát a chápat své role. HR například hraje důležitou roli v předávání benefitů manažerům i zaměstnancům.

- Vyzkoušejte to. Zkušební provoz v části firmy může na menší skupině odhalit případné nedostatky nových flexibilních schémat.

- Umožněte použitelnost. Akceptování nových pravidel ve vaší firemní kultuře nemusí být jednoduché. Pokud jsou například někteří manažeři nadále neustále viděni v kancelářích, je nebezpečí, že se na flexibilitu bude pohlížet jako na omezování kariéry.

- Měřte a hodnoťte. Pokud ji nedokážete měřit, nemůžete ji řídit. Podle průzkumů monitoruje ujmutí flexibility jen čtvrtina organizací a ještě méně jich se snaží hodnotit její efektivitu.

Například ve Scottish Legal Aid Board byl její dopad měřen a identifikován v celé firmě. Měřeny byly náklady na přesčasy, absence a fluktuaci. Týmy také identifikovaly svá vlastní opatření v oblasti služeb zákazníkům jako jejich spokojenost, hromadění práce a vyhovování servisních hodin.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management