Fluktuace ano, ale přiměřeně

Snižování fluktuace zaměstnanců představuje pro mnoho firem velký problém. Důležité je v první řadě uvědomit si v této souvislosti dva fakty:

- vysoké fluktuaci zaměstnanců lze předcházet,

- poradit si s fluktuací zaměstnanců mohu jen firmy, pro které to bude prioritou.

Zapamatujte si přitom, že vaším cílem není dosáhnout nulové fluktuace zaměstnanců. Nízká míra fluktuace je pro firmu zdravá a také nutná k tomu, aby nestagnovala. Noví zaměstnanci přinášejí nové nápady a energii. Malé firmy by se měly smířit s tím, že nebudou dosahovat tak nízké fluktuace jako velké společnosti. Mohou však stejně dobře využívat preventivních opatření.

- Veďte firmu s vědomím, že náklady na neustálé přijímání nových zaměstnanců jsou ohromné.

- Při náboru zaměstnanců buďte obezřetní. Výběr špatných osob ke snižování fluktuace nepřispěje.

- Poskytujte školení a orientační programy pro nové zaměstnance.

- Věnuje pozornost svému manažerskému stylu. Mnoho zaměstnanců opouští své zaměstnavatele právě kvůli špatným šéfům.

- Motivujte. Zaměstnanci musejí cítit, že jejich práce je smysluplná a prospěšná.

- Vybudujte atmosféru zábavy a společné soudržnosti.

- Nezaostávejte za moderními trendy, jako je vyvažování osobního a pracovního života zaměstnanců, flexibilní pracovní doba nebo teleworking.

- Nepřehánějte to se stresováním zaměstnanců.

- Vzdělávejte se. Znalosti jsou základním předpokladem pro úspěšné vedení firem.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How