Fluktuace zaměstnanců je brzdou profitu

Porozumět příčinám nadměrné fluktuace zaměstnanců je prvním krokem k tomu, aby byl management schopen kontrolovat a řešit jeden z nejnákladnějších problémů dnešních společností. Nové náborové a tréninkové strategie mohou být částí řešení – nabízejí například bonusy za stálost po uplynutí 6, 12 a 24 měsíců namísto obvyklé prémie při podpisu smlouvy. Jako další prvek s pozitivním dopadem byla shledána silná orientace firmy na trénink a školení. Jedna z významných firem vyrábějících výpočetní techniku vybudovala kariérní centrum, kde se mhou zaměstnanci účastnit seminářů spojených s obědem a využívat dalších služeb majících vztah ke kariérnímu a osobnímu růstu.

Rovnováha pracovního a osobního života je dalším důležitým činitelem. Větší společnosti zjišťují, že ztrácejí své nejtalentovanější lidi, protože jim příliš pozdě umožňují dostatek samostatného rozhodování a pestrosti pracovních činností. Flexibilita v organizaci pracovních činností hraje také významnou roli pro udržení zaměstnanců. Jeden z výzkumů uvádí, že čtyřicet procent zaměstnanců si musí brát práci domů nebo jednou týdně pracovat přes čas. Známá firma podnikající v oboru rychlého občerstvení však dokázala snížit fluktuaci díky příspěvkům na dopravu, vzdělání, zdravotní péči, bydlení a péči o děti atd. Nabídnout tyto programy jí umožnila spolupráce s vládními a neziskovými organizacemi, ale i soukromými agenturami.

Charakter manažera je významným prvkem, který může obtížnější pracovní podmínky učinit snesitelnými, a nebo naopak ty nejlepší obrátit vniveč. Styl vedení určuje kvalitu vztahů s pracovníky – pokud nejsou na patřičné úrovni, zvyšuje se tendence lidí změnit pracovní místo. Pokud je ve vaší firmě fluktuace vysoká, je potřeba nejprve najít důvod, proč tomu tak je. Umění udržet zaměstnance by mělo být oceňovanou dovedností na všech stupních organizace.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher