Hej, pane králi, nebuď líný! Vem hadry a jdi mezi lid

Hej, pane králi, nebuď líný! Vem hadry a jdi mezi lid

Řekněme si to otevřeně. Lidé na vrcholu firemní zaměstnanecké hierarchie se brzy stávají obyvateli slonovinových věží. Věrní pomocníci budují okolo jejich věží vodní příkopy, aby je chránili před nepříjemnostmi a vlastně celým okolím. Šéfové se tak bez toho, aby o to nějak usilovali vzdálí od kritických předpokladů vlastního úspěchu, jako je morálka zaměstnanců, udržování vztahů s klienty či specifické provozní otázky.

Vrcholoví vedoucí pracovníci si nemohou dovolit ignorovat řadové zaměstnance. Za účelem udržení rovnováhy firmy a jejích obchodních aktivit je naopak třeba pořádat pravidelné neformální schůzky se zaměstnanci všech úrovní, komunikovat. Na první pohled se nabízí jednoduché řešení pořádat schůzky pouze se zaměstnanci, kteří většinou se vším souhlasí. Efektivnější je ovšem komunikovat se zaměstnanci, kteří mají odlišné názory získané například při jednání se zákazníky nebo kompletování výrobků. Zaměstnance, kteří jsou v oboru zběhlí a nebojí se vyjádřit svůj názor je pak třeba přijímat do manažerských týmů.

Zdrojem zajímavých a poučných informací od zaměstnanců mohou být zejména otevřené schůzky, kterých se může zúčastňovat větší skupina osob. Šéf přitom bude působit skutečně neformálně, osobněji a připomínky zaměstnanců pak předá managementu. Zaměstnancům nejčastěji vadí, že nemají dostatek informací o strategických prioritách firmy. Diskusi se zaměstnanci mohou výrazně napomoci i firemní portály. Stejně tak je možné využít i dlouhodobé průzkumy efektivnosti manažerských přístupů, zaměstnaneckého klimatu či spokojenosti zákazníků. Vrcholoví vedoucí pracovníci odpovídají za všechny aspekty organizace. Neměli by proto čekat na ztrátu morálky zaměstnanců či zájmu zákazníků a zůstat v kontaktu se zaměstnanci počínaje nejnižší úrovní.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral