Hlavní trendy v roce 2005

Příval změn v personalistice pokračuje i v novém roce, jak profesionálové lidských zdrojů rozšiřují svou odpovědnost a pomáhají svým podnikům s přizpůsobováním na měnící se podmínky. Mnohé problémy z minulosti pokračují a zde jsou hlavní trendy, na které by se měla personalistika zaměřit v roce 2005:
- Talentový management – zahrnuje přijímání, výcvik, udržení a všechny činnosti související s rozvojem vašich pracovníků. Personalistům a jejich výkonům se dostane větší pozornosti, jejich důležitost pro podnik ještě vzroste. To ovšem znamená i větší tlak na měření a demonstrování výsledků. Jednou z podmnožin řízení talentu je i outsourcing. Personalisté by měli zvážit možnosti a výhody a nevýhody outsourcingu některých funkcí.
- Technologie – mnoho personalistů ji začne využívat z jednoho prostého důvodu: Technologie může výše zmiňované úkoly zefektivnit a sledovat a zaznamenávat výsledky, takže se personalista může soustředit na činnosti dle svých potřeb. Přijetí technologie dokazuje i vyšší návštěvnost konferencí o tomto tématu.
- Benefity – byly a budou jedním z hlavních problémů personalistiky. Mnoho podniků začalo tvrdě kontrolovat výdaje a budou v tom pokračovat. Personalisté by měli vyhledat více možností, jak ušetřit, účastnit se jednání s prodejci a komunikovat o změnách se zaměstnanci.

-ba-
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com