Hliník je stále nepřítomen...

Aktuální výzkum britské společnosti Peninsula, která se zabývá pracovním právem, se zaměřil na absence. Odhalil, že ve Velké Británii nastal dramatický nárůst počtu zaměstnanců, kteří jsou v zaměstnání nepřítomni bez vážnějších důvodů. Většina z téměř tisícovky dotázaných zaměstnavatelů považuje za složité odlišit skutečné absence od těch, které zaměstnanci připravují tak, aby si zkrátili práci.

Odhalené skutečnosti jsou zásadní zejména pro malé podnikatele, kteří závisejí každý den na malém počtu zaměstnanců. Zdá se, že nová generace zaměstnanců považuje za jednodušší vymýšlet výmluvy, než pracovat. Průměrná roční míra absencí v rozsahu 12 dnů bude pro malé zaměstnavatele nadále zásadním problémem. Je třeba připravit se na expandující kulturu absentismu. Nejde o problém, který by bylo možné vyřešit přes noc. Bude nutné zavést striktní opatření pro řešení absencí a disciplinární postupy.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: The Register - britský server věnovaný řízení především IT
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Register