Home office v zákoníku práce: Již brzy

Práce z domova neboli home office je dnes stále běžnější a oblíbenější mezi zaměstnanci i zaměstnavateli. Pravidla pro výkon této práce však doposud nebyla přesně stanovena v zákoníku práce.

To se má změnit od dubna 2017, kdy má začít platit novela, do níž ministerstvo práce a sociálních věcí prosadilo opatření týkající se především bezpečnosti práce a náhrady nákladů na výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele.

V médiích se v posledních měsících objevila řada reakcí zaměstnavatelů, především z oblasti IT a e-komerce, ale i politických stran (např. pirátská strana), které se obávají, že novela ve snaze ochránit zaměstnance ve skutečnosti institut home office pohřbí.

Ilustrační snímek

Kritici vystupují zejména proti chystané povinnosti zaměstnavatelů poskytovat zaměstnancům pracujícím na dálku školení bezpečnosti práce, kontrolovat bezpečnost jejich pracovního prostředí a odpovídat za úrazy. Je tu také povinnost zajistit, aby jim nebyl podepřen kontakt s ostatními zaměstnanci.

Druhým nejčastěji kritizovaným opatřením je povinnost zaměstnavatelů poskytnout nebo proplácet zaměstnancům nástroje pro práci doma, jako je počítač, internet, telefon, ale i energie. Tyto platby mají mít formu blíže nespecifikovaného paušálu.

MPSV: Home office nebude omezen. Návrh sladí praxi s právem a lépe ochrání zaměstnance

Ministerstvo práce a sociálních věcí odmítá, že by navrhované úpravy zákoníku práce mohly omezit práci z domova.

V některých médiích a na sociálních sítích se objevily názory, že novela zákoníku práce by měla ztížit či fakticky znemožnit práci z domova, takzvaný home office. Tato vyjádření se zakládají na nepravdivých a nepodložených informacích. Navrhovaná úprava neomezuje práci z domova, stávající povinnosti jsou pouze přesněji vyjádřeny, tak aby odpovídaly současné praxi, zároveň návrh ponechává možnost individuální dohody,“ vysvětluje tiskový mluvčí ministerstva Petr Habáň.

V tiskové právě dále shrnul základní body navrhované novely spolu s argumenty o jejich oprávněnosti.

  • Již dnes je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost práce, hradit prokazatelně vzniklé náklady a odpovídá za úraz, který při práci vznikl.

  • Bezpečnost a ochranu zdraví při práci navržená právní úprava vůbec nezmiňuje (není nutné navštívit obydlí zaměstnance, u nerizikových prací dostačuje proškolení zaměstnance a jeho závazek, že bezpečnostní požadavky na pracoviště sám zajistí).

  • Navržená právní úprava stanoví možnost paušalizace nákladů.

  • Návrh dává prostor ke vzájemnému střídání práce z pracoviště zaměstnavatele a práce z domova, a to i v rámci jedné směny, což stávající úprava zcela ignoruje.

  • Dále je nově možné, aby si zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl, zda si bude zaměstnanec pracovní dobu určovat sám, nebo bude konat práci z domova v pracovní době určené zaměstnavatelem, což současná úprava rovněž neřeší.

  • I dnes je závislá práce zaměstnancem konána, ať už je to kdekoli, vždy jménem zaměstnavatele, na jeho náklady a odpovědnost. Faktický výkon práce z domova ale v případě mnoha firem překračuje zákonné možnosti. Navrhovaná úprava se proto snaží více přiblížit stávající praxi práce z domova.

  • Povinnost zaměstnavatele zajistit komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a odpovídat za její ochranu lze dovodit ze současné úpravy již dnes, stejně jako povinnost zaměstnance chránit informace, s nimiž v domácím prostředí pracuje.

Tabulku s přehledem navrhovaných úprav zákoníku práce týkajících se home office najdete zde.

Co si o chystaných pravidlech pro práci z domova myslíte vy?

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí