Homosexuál je zaměstnanec jako každý jiný

Jasný signál toho, že diskriminaci na základě sexuální orientace nelze v podnicích dále trpět, vyslal tento týden největší americký soukromý zaměstnavatel, společnost Wal-Mart. Ta rozšířila svou antidiskriminační firemní politiku o ochranu homosexuálních zaměstnanců. Hodlá tak demonstrovat, že si váží všech svých členů stejnou měrou a považuje to za správný obchodní tah.

Ve svých směrnicích teď Wal-Mart uvádí: „Zavazujeme se a slibujeme podporu rovných možností pro všechny kvalifikované osoby bez ohledu na jejich rasu, barvu, náboženství, pohlaví, národnost, věk, postižení, status letitého zaměstnance nebo sexuální orientaci.“ Manažeři teď budou přijímat, školit a povyšovat zaměstnance na základě těchto nových směrnic.

Společnost Wal-Mart přikročila ke změně svých směrnic na základě dvouletého lobování místního homosexuálního sdružení, které se v té době stalo i jejím investorem. Nejdůležitější roli v konečném rozhodování sehrál ale dopis homosexuálních zaměstnanců vrcholovému managementu. V současné době tak již má vlastní antidiskriminační politiku v souvislosti se sexuální orientací zaměstnanců devět z prvních deseti společností v rámci pěti set nejbohatších podniků světa.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: HR-next - portál pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-next