HR anketa: Zájem personalistů o online vzdělání a rozvoj by dodavatelé rozhodně neměli podceňovat

Pandemie smetla vzdělávací trh jako vlna tsunami. Dodavatelé, kteří doposud nebyli schopni přijmout myšlenku digitalizace za svou, budou možná časem hodně litovat. Ostatně tuto situaci optikou oborového média dobře popsal ve svém článku náš obchodní ředitel Michal Kankrlík.

Ilustrační snímek

Jaká je ale situace na druhé straně – ve firmách u personalistů? Do jaké míry firmy skutečně omezují výdaje a účast na vzdělávacích aktivitách a akcích s HR problematikou? Společně s pořadateli EVOLVE! Summitu jsme udělali malý průzkum, abychom zmapovali situaci.

Do elektronické ankety, která probíhala v září 2020, se zapojilo celkem 117 účastníků z řad personálních manažerů a specialistů vzdělávání z celé České republiky.

Téměř polovina z respondentů (47,9 %) uvedla, že se v průběhu posledního půl roku zúčastnila 1-3 vzdělávacích akcí a webinářů, které proběhly ve virtuálním prostředí. 23,9 % dotazovaných se dokonce zúčastnilo až 7 různých událostí. Jen necelá pětina (19,7 %) uvedla, že se nezúčastnila žádné podobné online aktivity.

Účast na online vzdělávacích akcích za posledního půl roku

Personalisté se zároveň většinově shodují (85,5 %), že se do konce roku ještě plánují zúčastnit dalších online událostí a webinářů.

Naopak více než polovina (60,7 %) dotazovaných uvedla, že se během daného období nezúčastnila žádné podobné akce ve fyzickém prostoru. Zatímco zhruba třetina (37,6 %) personalistů navštívila do tří prezenčních událostí, seminářů či kurzů za posledních 6 měsíců. Do konce roku se pak plánuje alespoň 1 prezenční akce zúčastnit přibližně polovina dotazovaných (53,8 %).

Celých 41 % personálních pracovníků dále potvrdilo, že se v současnosti účastní méně vzdělávacích aktivit než před vypuknutím pandemie koronaviru. Zbývající většina však uvedla, že se letos účastní stejně nebo dokonce více vzdělávacích aktivit než dříve.

Účast na prezenčních akcích během posledního půl roku

Rozpočty na firemní vzdělávání

Ve 39,3 % případů firem se dle odpovědí zástupců rozpočty na firemní vzdělávání snižovaly v důsledku koronavirové krize. Poměrně pozitivní je však mírně převyšující počet firem (41,9 %), jejichž rozpočty zůstaly stejné, v malém podílu (3,4 %) se dokonce zvýšily.

V otázce ročního rozpočtu na osobní vzdělávání a individuální rozvoj personálních pracovníků téměř polovina respondentů (49,6 %) uvedla, že nemá limit přesně stanovený. Pětina (21,4 %) se pak shodla na částce do 10 000 korun.

Roční osobní rozpočet na vzdělávání

Personalisté se zároveň v drtivé většině (89,7 %) shodli na tom, že pro potřebný osobní rozvoj často sáhnou i do vlastní kapsy.

Online vzdělávání na výsluní

Ačkoliv naše anketa nemůže poskytnout reprezentativní závěry, které bychom mohli vztáhnout na celkovou situaci, ukazuje určitý trend.

Zatímco dříve se dle našich letitých zkušeností drtivá většina aktivit držela ve fyzickém prostoru, aktuální zájem personalistů o online vzdělávání a setkávání odborné komunity ve virtuálním prostoru určitě není zanedbatelný. A s velkou pravděpodobností bude dále přetrvávat bez ohledu na to, jak se situace okolo pandemie bude dále vyvíjet.

Lidé si velmi rychle zvykají na komfort, který jim distanční přístup umožňuje. Šetří čas, často i finanční náklady a mohou svou pozornost rozdělit i mezi více vzdělávacích aktivit v online prostředí, než kdyby je navštěvovali jen prezenčně. Ostatně tento fakt může být přijatelný i pro zaměstnavatele – online akce a kurzy mají často kratší délku a zaměstnanec tak v práci nechybí celý den.  

Ačkoliv nelze výhody online vzdělávání paušalizovat na veškeré aktivity, dodavatelé vzdělávání a pořadatelé akcí by tento velmi rychle adaptující se trend rozhodně neměli podceňovat.

Podrobné výsledky ankety naleznete v grafech v galerii pod článkem.