HR se stává klíčovým hráčem pro udržení kontinuity podnikání v „novém normálu“

Situace kolem COVID-19 nám všem ukázala, jak moc jsou stávající HR procesy náročné na čas, prostor i lidskou sílu. Stav se ale rychle mění. Digitalizace transformuje celý segment HR. Proto společnost SAP ČR nabídla sérii webinářů, ve kterých se zaměřila na strategická řešení pro udržení kontinuity podnikání v kontextu personálního managementu.

Firmy se prakticky ze dne na den přestaly ptát, jestli a co mohou digitalizovat. Nyní stojí spíše před otázkou, jak digitalizovat, aby odlehčily své stávající procesy, snížily náklady, zjednodušily práci i přístup k datům a získaly díky jejich efektivnímu vytěžování lepší schopnost kontroly a predikce. Snaha vytvořit z roztříštěných HR procesů konzistentní systém je nyní patrná napříč odvětvími. Digitalizace se stává naprostým základem operativního HR v nové době.

Pro tyto oblasti ostatně SAP SuccessFactors nabízí řadu komplexních řešení, ať už se jedná o samoobslužné nástroje pro komunikaci se zaměstnanci, řešení pro automatizaci rutinních administrativních kroků nebo bezpapírové HR.

Není to však jen o samotné digitalizaci. Podle Ondřeje Mlčka, konzultanta SAP SuccessFactors dochází pod vlivem technologických, ekonomických, zdravotních, politických i společenských událostí hned k několika klíčovým posunům v oblasti práce a podnikání:

  • Transformace pracovních míst pod vlivem digitalizace.
  • Transformace způsobů práce ve smyslu místa výkonu.
  • Transformace řízení z hierarchické směrem k agilní struktuře.
  • Transformace práce s talenty a jejich rozvojem.
  • Transformace HR směrem k utužování strategického partnerství s byznysem.

Talent management v době „nového normálu“

Navzdory obavám z další vlny pandemie se všeobecně očekává v krátkodobém až střednědobém horizontu poměrně rychlý návrat k ekonomickému růstu. První měsíce pandemie ukázaly, jak zásadní je pozornost věnovaná zaměstnanecké zkušenosti, nejen vlastní podobě práce, organizace a komunikace na dálku.

Ukázalo se také, že cíle nastavené na začátku roku už dávno nemusí být platné, a tak je potřeba i do budoucna je umět průběžně přizpůsobit aktuálním potřebám. Velké změny procesů v organizacích vyústily v potřebu velkých proměn cílů a jejich rychlého a účelného šíření v rámci organizace.

Mezi cíle a výzvy však nyní nepatří pouze schopnost adaptovat se na nové hybridní způsoby práce, ale také vlastní dopad pandemie na rozvoj zaměstnanců, zvyšování kvalifikace a přeškolování. Důležitá je také transparentnost, zpětná vazba a otevřenost firmy vůči talentům – prostor pro jejich kariérní růst, interní mobilita a motivace, aby i v náročném období společnost podrželi a neodcházeli.

Podle Ondřeje Mlčka však firmám v tomto transformačním posunu chybí kvalitní nástroje, přístupy i procesy. Zásadním faktorem je především neschopnost napojení talentových a rozvojových programů na výsledky společnosti a celková roztříštěnost talentových nástrojů, která snižuje jejich užitek.

Právě v otázce práce s talenty vlastní SAP velmi robustní platformu, která zahrnuje přes 270 partnerských rozšíření a využívá ji globálně přes 7000 zákazníků napříč všemi odvětvími. Řešení společnosti bývá také opakovaně vyhlašováno lídrem v oblasti talent managementu v prestižním žebříčku společnosti Gartner.

SAP má také v tomto směru silnou vizi do budoucna. Chystá například komplexní úpravu uživatelského rozhraní, větší zapojení umělé inteligence nebo chatbotů pro lepší automatizovanou uživatelskou zkušenost.

Reorganizace a restrukturalizace pracovní síly

Většina firem (až na výjimky) potřebuje v tuto chvíli snižovat krátkodobě své náklady, aby dokázala překlenout období útlumu. Otázka personálních nákladů je proto pro řadu z nich tíživá.

Největší výzvou v tomto směru se nyní ukazuje dostupnost aktuálních dat a jejich analýza a dále hladká exekutiva spojená s potřebou otevřenosti a důvěrou. HR data jsou v současné době často nedostatečně technicky propojená, jsou nekomplexní a spousta procesů není dostatečně pokryta (i kvůli GDPR a bezpečnosti). Těžko pak datům důvěřovat nebo dělat efektivní rozhodnutí.

Firmy tedy potřebují mít jeden zdroj pravdy, jediný pohled na personální náklady v digitalizované podobě. Zároveň nyní sice stojí před otázku, „kde ubrat“, avšak musí především myslet na to, jak to udělat rozumně. Bez angažovaných lidí se totiž dlouhodobě neobejdou. Roste tudíž mimo jiné potřeba kontinuální komunikace se zaměstnanci, kteří nyní z firmy odchází, avšak do budoucna mohou být stále zdrojem kvalifikované a kvalitní pracovní síly.

Řešení SAP Analytics Cloud je jednou z dostupných variant, které firmě umožní elegantně vytěžovat data, získat konzistentní přehled a zároveň pregnantně posuzovat možné scénáře pro další postup. Nabízí například pokročilé simulace plánování organizační struktury, úpravu mzdových plánů, plánování změn headcountu a sledování jejich dopadů na náklady společnosti. Propojení finančních a personálních dat tak umožňuje z HR učinit skutečného business partnera.

Pandemie bezesporu postrčila firmy ke změnám, které se jim do té doby zdály nemožné, anebo váhaly nad tím, jak je budou schopny uchopit. Nyní se však ukazuje, že není nereálné se v relativně krátkém období přesunout od flipchartů k interaktivním dashboardům, které nám poskytnou ucelenou realistickou představu pro další rozhodování o našich lidech a pro naše lidi.

 

Záznamy tří webinářů zaměřených samostatně na operativní HR, talent management a reorganizaci pracovní síly jsou dostupné v českém jazyce na vyžádání:

Záznamy webinářů