Hrajte v týmu

Problémy a jejich řešení vyžadují schopnost výměny informací. Rozhodování je tedy úkolem celého týmu. Skupinová práce se ukazuje jako klíčová pro konkurenceschopnost podniků a jejím výsledkem by měla být úspora času a peněz a také zlepšení kvality práce. Mezi další výhody kolektivní práce patří větší motivovanost zaměstnanců a zlepšení humánnosti pracovního prostředí. Pro úspěšnost kolektivní práce je velmi důležité, aby se jednotliví členové týmu respektovali ve svých hodnotách.

Tým si po nějakém čase vytvoří určitý skupinový tlak, který podporuje skupinovou identitu. I to by však mělo mít jisté hranice. Pakliže má tým pocit vlastní nezranitelnosti může to vést k riskování a ztrátám. Vytvoření opravdového týmu vyžaduje bezprostřední interakci, společné cíle a pravidla hry, sdílené hodnoty a také přiměřený pocit sounáležitosti. Důležitá je samozřejmě i schopnost komunikace a umění zvládání konfliktních situací.
-kh-
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz