HRtv se zúčastnila Světové HR Laboratoře

Pepper de Callier

Nemáte představu, jaké to je sedět před kamerou a nechat se zpovídat redaktorem? Na natáčení do studia se běžně většinou nedostanete, ale i tak se příležitost někdy naskytne...

Právě takovou zkušenost měli možnost zažít i účastníci konference „Světová HR laboratoř“ pořádané People Management Forem dne 27. listopadu 2014. Naše HRtv na tento jediný den přesunula své zázemí do moderních prostor Ústavu molekulární genetiky AV ČR a v průběhu celé akce natáčela rozhovory jak s řečníky konference, tak i se samotnými účastníky z řad personálních manažerů, ředitelů a dalších profesionálů v oblasti řízení a práce s lidmi.

V několika minutách jsme jim skrze pár krátkých dotazů poskytli prostor sdílet své zkušenosti, názory, zkrátka praxi ve vlastním oboru a nabídnout nám i divákům vhled do problematiky, v níž se orientují.

Videozáznamy z našeho prvního natáčení v terénu můžete shlédnout na stránkách HRtv.