Hvězdou za jediný týden

Člověk, který dostane práci, si nejprve projde stadiem první euforie a poté začne plánovat, jak co nejlépe zvládnout začátky. Ty jsou vždy nejtěžší, mimo jiné také proto, že lidé hodně dají na první dojem. Článek poskytuje rady, jak se v průběhu prvního týdne v práci dobře zapsat u kolegů i nadřízených a jak si celou situaci ulehčit.

Předvečer prvního dne by měl člověk věnovat psychické přípravě na nové zaměstnání. Měl by si ujasnit, co chce dokázat a jaké úkoly chce splnit. Důležité je uvědomit si svou úlohu v celé organizaci. Otázky, na které nemá odpověď, by si měl sepsat na papír a přinést s sebou do práce.

První dva dny by měly být věnovány rozhovoru s nadřízeným a důkladné organizaci vlastní práce. Nadřízený by měl zodpovědět všechny otázky, které si člověk předem připravil. Je vhodné se také zeptat, jaké jsou možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání ve firmě. Pak je důležité si sepsat seznam úkolů a rozplánovat si den tak, aby se je podařilo vyřešit.

V dalších dnech je vhodné se věnovat navazování kontaktů se spolupracovníky a poznávání firemní kultury. Je dobré identifikovat skutečné odborníky a požádat je v případě potřeby o radu či pomoc. Nový zaměstnanec by si měl od kolegů vzít také seznam kontaktů na klíčové partnery firmy (dodavatele apod.) a ujasnit si, kdy a jak je kontaktovat. Poslední den pracovního týdne by měl být věnován pohovoru s nadřízeným, který stručně zhodnotí, jak se nový zaměstnanec zapracoval a poskytne mu zpětnou vazbu pro další rozvoj.

**Datum vydání:** VI/2002
Zdroj: Wetfeet.com - americký portál s nabídkami zaměstnání a informacemi o trhu práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wetfeet.com