I retence má svou hierarchii potřeb

Kdyby byly nábor zaměstnanců a jejich retence tak jednoduché, neexistovaly by pravděpodobně internetové burzy práce a náboráři a headhunteři by neměli co dělat. Firmy často tápají zejména v problematice odměňování lidí – někdy nabízí novým zaměstnancům více než lidem, kteří ve firmě pracují dlouho a jsou loajální. To je často demotivující. Jak ale správně motivovat zaměstnance?

Zkušenosti a odborníci doporučují opřít se o Maslowovu hierarchii potřeb. Lidé musí uspokojovat pět základních potřeb: fyziologické potřeby, potřebu bezpečí, lásky, ocenění a seberealizace. Jsou motivováni vždy, když se jim podaří dosáhnout dalšího stupně v této pyramidě. Co si vzít z této teorie pro reálný život? Každý člověk je motivován něčím jiným. Někdo je motivován finančně, někdo je zaměřený spíše na vztahy, jiný na hodnocení nadřízeného...

Všechny retenční programy a motivace zaměstnanců se proto musí odvíjet od této individuality jednotlivých lidí. Existuje však několik faktorů, které přispívají k úspěšnému náboru a retenci zaměstnanců obecně. Jsou to například: výše platu, zaměstnanecké výhody, podpora ze strany nadřízených a kolegů, kvalitní komunikace, důvěra, smysluplná a zajímavá práce, jasné přidělení úkolů a povinností, přiměřená úroveň stresu, možnosti dalšího odborného rozvoje a dobré vztahy se spolupracovníky.
Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com