I ta poslední matička vám výrobek zvýhodní

Starý přístup k technologiím se příliš nevěnoval důležitosti a dopadu jednotlivých součástek na efektivitu a výnosnost celého výrobku. Současný trend ukazuje, že investice do kvalitnějších součástek podstatným způsobem zvyšuje hodnotu celého výrobku. Společnosti dnes přemýšlejí, jakým způsobem jít ruku v ruce s vývojem nových součástek na trhu.

Cesta k udržení efektivity výrobku musí začít u sledování vhodnosti součástek a dílů. K tomu mohou posloužit společnostem zaměstnanci, kteří se budou specializovat na sledování stavu součástek a na jejich vylepšování. Tito lidé by měli být taktéž srozuměni se stavem vývoje nových technologií. Společnosti, které tyto zaměstnance využívají dosahují až 30-ti procentní redukce cen, 50-ti procentní navýšení životnosti výrobků a 20-ti procentního nárůstu produktivity.
-kh-
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards