"Informace není komunikace" a další zákony interní komunikace

Ilustrační snímek

Znáte základní pravidla interní komunikace? A kolik z nich jste v poslední době porušili? Na tyto otázky se v nedávném článku zaměřil server HR Communication. Popisuje celkem 11 základních „zákonů“ interní komunikace.

1. Informace není komunikace

Rozeslat informace nestačí. Komunikace vyžaduje alespoň dva aktivní účastníky a probíhá po určitou dobu v čase.

2. Zaměstnanci jsou dospělí, nelžete jim

Každý zaměstnanec si zaslouží, abyste s ním jednali jako s dospělým člověkem – otevřeně, pravdivě a upřímně. Jen pak vám může věřit.

3. Interní komunikace má vycházet z obchodní strategie

Vaším úkolem je pomáhat zaměstnancům chápat směřování firmy a jakou roli v něm hrají. To musí vycházet z celkové firemní strategie.

4. Změna je život – a vaše práce

Obchodní svět se neustále mění a tempo změn navíc se zvyšuje. Vaším úkolem je proto rychle o změnách informovat, aby se lidé ve vaší firmě mohli správně rozhodovat.

5. Musíte vědět, čeho chcete dosáhnout

Než začnete s interní komunikací o čemkoli, odpovězte si na tyto otázky: O čem chci komunikovat? Co se díky této komunikaci má změnit? Jaké chování si zaměstnanci mají osvojit? Jaké současné chování je třeba zachovat, jaké mírně upravit a jaké zcela odstranit?

6. Interní komunikace spojuje zaměstnance s firmou

Při každé komunikaci směrem k zaměstnancům vycházejte z toho, že vše, co děláte, má společný cíl – spojovat firemní strategii s individuálními pracovními povinnostmi a zájmy zaměstnanců.

7. Zaměstnanci jsou účastníci komunikace, nikoli publikum

I když komunikujete s masou lidí, platí totéž pravidlo jako při komunikaci mezi čtyřma očima - postupte od monologu k dialogu a hlavně naslouchejte. Aktivně zapojujte zaměstnance do diskuse.

8. Interní komunikace pomáhá manažerům dělat jejich práci

Manažeři realizují obchodní strategii firmy a vy byste jim k tomu měli zajistit maximální podporu.

9. Musíte znát svůj cíl, abyste mohli správně vybrat nástroje

I v interní komunikaci platí, že stejný přístup ke všem nefunguje. Vždy vycházejte z toho, s kým komunikujete a čeho chcete dosáhnout a podle toho vybírejte komunikační nástroje.

10. Realita vypadá tak, jak ji vnímáme

To, jak člověk vnímá realitu, vychází z kultury, historie a osobních zkušeností. Některé způsoby vnímání reality se proto velmi těžce překonávají. Počítejte s tím, až budete hledat způsoby, jak zapojit zaměstnance do diskuse o složitých tématech.

11. Když neměříte svůj úspěch, nemůžete se zlepšovat

Specialisté interní komunikace by měli neustále sledovat a měřit úspěšnost svých aktivit a zavádět změny na základě zjištěných skutečností.

-kk-

Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Communication