Internetová personalistika - současný trend

Hledání pracovních sil pomocí Internetu není hudbou budoucnosti, je současným trendem. Je však rozdíl mezi pouhým vyvěšením nabídky na web a aktivním vyhledáváním a přilákáním nových pracovních sil. Výzkumy uvádějí, že asi 36 % internetových surfařů hledá touto cestou zaměstnání. Zaměřují se však převážně na největší portály s nabídkami – proto je pravděpodobné, že tu právě tu vaši snadno přehlédnou.

Umísťujte vaše nabídky na stránky zabývající se požadovaným oborem, na specializované kariérní weby. Zkuste také diskusní skupiny. Neopomínejte kooperaci s vašimi kolegy, ušetříte mnoho času, který si žádá metoda pokusu a omylu. Internetový nábor je levnější než využití personální agentury, poskytuje širší možnost výběru – vytvoříte si databázi kandidátů, na něž se můžete obrátit v budoucnu.

Hledání pracovních sil je z velké části marketing – musíte dát o vaší firmě vědět, nabídnout značku a charisma společnosti. Poskytněte uchazečům možnost strávit typický den ve vaší firmě. Snadnějšímu přístupu k nabídce práce pomůže i zřetelný odkaz na vašich webových stránkách. Marketingové oddělení by mělo pochopit potřebu kvalitních pracovníků ve vašem podniku a přijmout myšlenku, že perspektivní pracovní síla je stejně důležitá jako zákazník.
Zdroj: HR-next - portál pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-next