Interní branding oddělení lidských zdrojů

Budování značky oddělení HR ve firmě začíná náborem, u náboru však nekončí. Každá firma má svou interní značku, i když mnohdy neúmyslnou. Chcete-li proto aktivně budovat svou interní značku, položte si následující otázky:

- Jakou pověst má vaše oddělení lidských zdrojů u zaměstnanců?

- Rozumějí zaměstnanci účelu vašeho oddělení?

- Znají zaměstnanci cíle a hodnoty firmy?

- Rozumějí těmto cílům a hodnotám firmy?

- Rozumějí tomu, jak zapadají do celkových firemních cílů?

- Umí vaše oddělení HR prodat služby, které poskytuje?

Budování značky lidských zdrojů ve firmě vyžaduje otevření komunikace mezi HR a zaměstnanci. Ta může mít různou formu - dotazníky pro zjišťování názorů zaměstnanců, osobní setkání a pohovory nebo založení e-mailové adresy pro zasílání názorů zaměstnanců.

- Propagujte služby HR. Rozesílejte například e-maily s informacemi o vámi poskytovaných službách. Můžete také vytvořit měsíční newsletter.

- Seznamujte zaměstnance s firemními cíli a hodnotami. Zaměstnanci by se měli cítit jako součást firmy. Vysvětlujte jim proto, jak se firemní cíle a hodnoty promítají do každodenních úkolů. Uspořádejte například seminář o historii firmy, který spojíte s obědem.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools