Interní komunikace klíčem k větším ziskům

Firmy efektivně komunikující se svými zaměstnanci finančně vítězí nad těmi, které efektivní komunikaci neovládají. Potvrdila to rozsáhlá studie společnosti Watson Wyatt Worldwide v USA a Kanadě. Konkrétně odhalila, že v letech 2000 až 2004 vrátily efektivně komunikující firmy svým podílníkům o 57 procent více peněz než ostatní.

Výsledky studie ukazují, že komunikace je klíčovým prvkem při vytváření úspěšných obchodních výsledků. Odhalily také spojení mezi zefektivněním vnitrofiremní komunikace a růstem tržní hodnoty firem.

Efektivně komunikující firmy poskytují zaměstnancům možnost náhledu do plnění jejich obchodních plánů. Měří přínosy komunikace směrem ke svým strategickým cílům. Efektivní a úspěšný program pro komunikaci se zaměstnanci si však žádá více než mít k dispozici správné nástroje a prostředky. Je třeba vybudovat prostředí, kde zaměstnanci budou chápat své role a budou mít možnost vyjádřit svůj názor. Firmy musejí vidět komunikaci jako součást svého celkového úspěchu a klíč ke změně chování zaměstnanců.

-kk-

Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com