Intuitivní inteligence a transformace podniku

Intuitivní inteligence a transformace podniku

Firmy se dnes potýkají s mnoha otázkami. Jak vytvořit trvale udržitelné vhodné firemní prostředí? Hodnotíme věci správně? Vedoucí pracovníci nesmí zapomenout na to, že aspekty, které v průběhu ekonomického vzestupu firmy ignorují, se jim mohou vrátit v nepříznivém období, které bude zcela určitě následovat. Existuje zde nějaký způsob, jak se dostat ze zajetých kolejí a firmu vytrhnout z koloběhu vzestupů a pádů?

Jedno z těchto řešení představuje tzv. intuitivní inteligence. Intuitivní inteligence je schopnost používat známá fakta, učit se z vlastních chyb i z chyb druhých. Intuice je jakýsi vnitřní hlas, který člověka varuje a díky kterému člověk rozlišuje, co je špatné a co dobré. Výhodou používání intuice je možnost ihned zhodnotit dopady našich rozhodnutí, a tak získat další zkušenost.

Firmy by měly dbát na zdokonalování intuitivní inteligence svých zaměstnanců – jednou z možností je dát jim příležitost rozvinout sebe sama (k tomu může sloužit celá řada prostředků, počínaje osobním poradenstvím a konče jógou), poznat svoji osobnost a rozšiřovat arzenál svých zkušeností. Je nutné dát jim příležitost k tomu, aby mohli dělat chyby, neřídit je na každém kroku a umožnit jim rozhodování.

Jak se celá tato problematika vztahuje k oddělení lidských zdrojů? Lidé z firmy často odcházejí z jakéhosi nehmatatelného virtuálního důvodu, sami ani nevědí, proč. Odborníci z oblasti lidských zdrojů by se měli zaměřit spíše na otázku, proč lidé z firmy odcházejí (tedy jaké jsou jejich vnitřní pohnutky). Teprve pak budou schopni zaujmout příslušná stanoviska a podniknout kroky k nápravě.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine