Investujte do zaměstnanců tak, aby se vám investice vrátila

Zaměstnanci tvoří firmu. Bez jejich spokojenosti a vysokého pracovního nasazení není možné, aby společnost prosperovala. Investice do zaměstnanců je tedy jednou z nejlepších, jakou firmy obecně mohou dělat, nicméně přístup k pracovníkům i styl investování do zaměstnanců musí následovat určitá pravidla, aby se investice firmě vrátila.

Ilustrační snímek

Školení stávajících zaměstnanců

Podle Sales Gravy řada firem poměrně zbytečně hledá pracovníky na pozice managementu mimo množinu svých současných zaměstnanců. Nejen dnešní personální krize v oblasti pracovního trhu je důvodem, proč se společnostem vyplatí zaměřit se na školení svých stávajících zaměstnanců. Kromě hromadného a skupinového školení je potřeba věnovat se i školení týmovému i zcela individuálnímu. Připravujte jednotlivé zaměstnance na jejich budoucí vyšší pozice a nové agendy skrz individuální školení a koučink, což nás přivádí k následujícímu bodu.

Kariéra pro každého

Možnost postupu a dalšího rozvoje patří mezi nejdůležitější faktory spokojenosti zaměstnanců. Vaše společnost by proto měla mít systém rozvoje pro jednotlivé pracovníky. A to ne pouze pro vybrané, ale pro všechny. Všichni zaměstnanci by měli být aktivně podporováni v prohlubování svých znalostí, rozšiřování působnosti a zvyšování svého vzdělání. Nastavte jasný a transparentní systém postupu a rozvoje v rámci vaší firmy, aby každý zaměstnanec věděl, že když bude dodržovat určitá pravidla a pracovat na sobě, čeká ho určitý postup či odměna. Transparentně by měl být nastaven i systém postupného navyšování mzdy v souvislosti s rozšiřováním schopností pracovníků.

Poskytnutí prostoru

Řada společností, které pracují na starém modelu řízení, mají rigidní systémy a pravidla práce a nedávají pracovníkům prostor pro vlastní inovaci. Novější a efektivnější způsob řízení práce zaměstnanců ale spočívá v proškolení zaměstnanců a v důvěře v pracovníky, díky které mají zaměstnanci prostor k vlastní práci a v rámci určitých mantinelů mohou pracovat samostatně. Musí k tomu samozřejmě mít potřebné nástroje a možnost věci, které řeší, ze své pozice skutečně ovlivňovat. Proškolení zaměstnanců, koučink na individuální úrovni a postupné zvětšování manévrovacího prostoru jednotlivých pracovníků jsou nejlepšími investicemi, které společnost může do své pracovní síly dát.

 

-mm-

Zdroj: Sales Gravy - mezinárodní komunita profesionálů v oblasti obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales Gravy