Jak a proč řídit talent

Je řízení talentu skutečně něčím novým, nebo jde jen o jedno z mnohých klišé, která se vztahují k řízení lidských zdrojů? Pojmy, jako je talent se často používají zcela volně jako moderní slova, řízení talentu je však široký HR koncept, hrající zásadní roli v získávání, rozvíjení a udržování kvalitní pracovní síly. Zahrnuje řadu tradičních HR aktivit, liší se však směřováním k integrovaným efektivním systémům, které zaručí firmám správné lidi na správných místech.

Řízení talentu by mělo zahrnovat personální plánování, analýzu chybějících talentů, nábor, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, udržení a hodnocení talentů a také plánování a vyhodnocování úspěchu. Zároveň je třeba zavést specifické programy pro integraci těchto aktivit a celý systém by měl být jasně propojen s obchodní strategií firmy. Důležitost řízení talentu vzrůstá spolu s konkurencí prostředí pracovního trhu. Americké Centrum pro kreativní vůdcovství doporučuje osm rad:

- Jasně si definujte řízení talentu.

- Integrujte jednotlivé prvky řízení talentu do srozumitelného systému.

- Soustřeďujte řízení talentu na nejhodnotnější talenty svých zaměstnanců.

- Pro podporu řízení talentu získejte nejvyšší zástupce vaší firmy.

- Vybudujte modely kompetencí, aby bylo možné sdílet představu chování a dovedností, kterých si firma u svých zaměstnanců váží.

- Systémově monitorujte talenty ve firmě, abyste mohli určovat potenciální mezery.

- Pečlivě vybírejte, určujte a rozvíjejte talenty, řiďte výkonnost a usilujte o udržení talentových zaměstnanců.

- Pravidelně vyhodnocujte výsledky řízení talentu.

-kk-
Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership