Jak bojovat se stresem

Ačkoliv stres na pracovišti je nevyhnutelný, je lépe ho potírat, jelikož snižuje produktivitu. Stres vede k pracovním úrazům, nemocem a špatné pracovní morálce.

Praktická, tříkroková cesta jak získat kontrolu nad pracovním stresem:

- Zjistěte a analyzujte stresové faktory.

- Přijměte opatření, která tyto faktory omezí nebo úplně odstraní

- Sledujte další vývoj.

Poté co určíte potencionální příčiny stresu, zeptejte se zaměstnanců, jak vidí tyto faktory oni a požádejte je o nalezení vhodného řešení. Jich se to týká především, takže právě odtud může přijít spásný nápad.
Manažeři mohou tyto informace získávat při individuálním rozhovoru, nebo ve společné diskuzi. Anonymní dotazník je také dobrý způsob, jak získat odezvu.
I kdyby nic jiného, vedoucí takovým jednáním získávají přinejmenším důvěru zaměstnanců – lidé vidí jejich úsilí, což může vést samo o sobě k zvýšení morálky a snížení stresu – dokonce i předtím, než jsou přijmuta protistresová opatření.

-ds-

Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest