Jak být lepším mentorem v pěti krocích

Mentorování může být nesmírně efektivní a přínosnou aktivitou, stejně tak ale víceméně ztrátou času, energie, peněz a lidských zdrojů. Zásadní roli hrají osobnost a přístup mentora. Dnes se podíváme na to, jak se může mentor zlepšit v pěti krocích.

Ilustrační snímek

Naslouchání a pozorování

Podle TrainingJournal je častou chybou mentorů to, že rovnou začnou svým svěřencům radit a něco opravovat, aniž by si dali čas a podívali se, co vlastně daný žák umí, jak pracuje a v čem jsou jeho silné stránky. A priori tak předpokládá, že svěřenec dělá ty samé chyby, jako všichni ostatní. Je důležité, aby mentor ještě před samotným začátkem mentorování strávil nějaký čas pozorováním práce a schopností svěřence.

Malá vítězství

Aby zůstal svěřenec motivovaný a nadšený do práce s mentorem, je potřeba, aby občas dosahoval dílčích úspěchů. Mentor by tak neměl nechávat svěřence pociťovat radost z úspěchu až na úplném konci, ale i v průběhu.

Sebehodnocení

I když může být mentor autoritativní osobou s hlubokými znalostmi a respektem v daném oboru, nic nepřekoná to, když žák sám pochopí a vidí chyby nebo nedokonalosti, které dělá, když se může sebehodnotit a sám se ze svých přešlapů poučit.

Vlastní zkušenosti

Mentorování není ani tak o faktech a expertize, jako hlavně o sdílení zkušeností. Dobrý mentor musí umět dávat příklady z praxe a musí se podělit nejen se svými znalostmi, ale zkušenostmi a intuicí.

Radost z posunu

Posun a zlepšení by mentor neměl brát jako samozřejmost, protože svěřenec tvrdě pracoval na tom, aby tohoto úspěchu dosáhl. Mentor by proto měl se svěřencem oslavovat výrazná zlepšení a dílčí úspěchy tak, aby bylo vidět, že nejsou samozřejmé.

 

-mm-

Zdroj: Training Journal - web britského magazínu zaměřeného na vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Journal