Jak jistě dosáhnout stanoveného cíle

Stanovení cílů a jejich důkladné formulování je jen prvním krokem při naplňování vašich předsevzetí. Dalším a velice důležitým krokem je vaše snaha o jejich realizování, která ovšem potřebuje důkladný plán zohledňující současnou realitu a předpokládající budoucí vývoj. Při zpracování takového plánu musíte přemýšlet o způsobu, jak cíle dosáhnete, a o konkrétních krocích, které vás k cíli dovedou.

Když si utvoříte plán, který bude obsahovat jednotlivé body, bude pro vás jednodušší se přes ně k cíli dostat, než kdybyste si stanovili jen cíl samotný. Navíc budete přesně vědět, čeho všeho už jste dosáhli, co jste splnili a co vás naopak ještě čeká. Označování kroků po každém splnění je důležité pro vaše vlastní uspokojení a motivaci, ale také pro to, abyste neustále zůstávali v kontaktu s vytýčeným cílem a mysleli na nejbližší krok, který je třeba udělat.

Pokud byste si nevěděli rady při vypracování vašeho „akčního“ plánu, nebojte se poradit s kolegy či s nadřízenými, využívejte také své dosavadní zkušenosti.

Poté, co budete mít připravený plán, je důležité, aby vás neopouštěla motivace a byli jste s cílem v neustálém kontaktu, i třeba pouze myslí. Může se totiž stát, že za půl roku zjistíte, že jste se nepohnuli z místa ani o krok, což pro vás může být zbytečně stresující.

Někdy se stane, že překážkou na cestě k cíli není žádná věc ani jiní lidé, ale vy sami. Proto byste měli sami sebe dost dobře znát a vědět, proč chcete cíle dosáhnout, zda jste připraveni na změny, které vám to přinese a podobně.

-pk-
Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk