Jak měřit přínos koučování pro zaměstnance a firmu

Studie Mezinárodní federace koučů (ICF) dokládají, že většina organizací považuje koučink za efektivní, nedokáže to však doložit jasnými důkazy. Vedení chce vidět základní měřítko – návratnost investic. Měření investic do rozvoje lidí je však poněkud složitější a v různých firmách se k němu přistupuje různými způsoby. Koučování není výjimkou.

Ilustrační snímek

Když se měří přínos vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, většinou se sleduje výkonnost v souvislosti se změnami chování, sbírá se 360stupňová zpětná vazba nebo různé dotazníky zaměřené na spokojenost a angažovanost. Nástroj pro měření návratnosti investic do koučování zaměstnanců však chybí. Pojďme se podívat, jak by mohl vypadat.

Server ICF nedávno publikoval článek, který doporučuje firmám měřit přínos koučování pomocí metodologie, kterou vytvořila společnost ROI Institute. Tato metodologie se běžně používá pro měření návratu nekapitálových investic a pomáhá získat data, na jejichž základě mohou organizace zlepšovat své procesy. Skládá se z deseti kroků.

  1. Určení (revize) cílů koučování na základě obchodních potřeb firmy

  2. Sestavení plánu hodnocení koučinku za účasti všech klíčových zúčastněných stran

  3. Sběr dat v průběhu zavádění koučinku (data týkající se reakcí a učení zaměstnanců)

  4. Sběr dat po ukončení koučinku (data týkající se provedených opatření a jejich dopadů)

  5. Vymezení vlivu koučování na obchodní výsledky (izolování od ostatních vlivů)

  6. Převod dat týkajících se jednotlivých provedených opatření na hodnotu vyjádřenou penězi

  7. Vymezení nehmotných přínosů (spokojenost, oddanost, týmová práce apod.)

  8. Sestavení tabulky veškerých nákladů na koučování potřebných k výpočtu návratnosti investice

  9. Výpočet návratnosti investice (čisté přínosy vydělené náklady)

  10. Sestavení zprávy s výsledky pro čtyři základní skupiny příjemců: kouče, přímé nadřízené koučů, sponzory koučovacích programů a zaměstnance (členy týmů)

Jak měříte přínos koučování pro vaše zaměstnance či klienty vy?

-kk-

Zdroj: ICF - International Coach Federation - portál mezinárodní federace koučů (ICF)
Zobrazit přehled článků ze zdroje ICF - International Coach Federation