Jak mít práci ještě druhý den po vánočním večírku

Jak mít práci ještě druhý den po vánočním večírku

Vánoční svátky mají na řadu zaměstnanců příliš uvolňující vliv. Oslavy v zaměstnání pak stále častěji zahrnují chování vyúsťující v obvinění ze sexuálního obtěžování nebo rovnou propuštění. Téměř vždy se totiž najde někdo, kdo posilněn alkoholem bude tančit na stole a někdo, kdo při tom zdokumentuje jeho vizáž včetně odhalených intimních partií. Zvláště stresující událostí je firemní vánoční párty pro nové zaměstnance. V obavách o začlenění do kolektivu se právě tito lidé oddávají alkoholu a jiným podpůrným prostředkům, což pro ně může mít nepříjemné důsledky.

Odborníci zaměstnance varují před přílišným projevováním uvolnění na firemních večírcích. Namísto toho by tato setkání měli chápat jako dobré příležitosti pro budování kontaktů. Měli by mít na paměti, že firemní párty je pořád pracovní záležitostí a s účastníky oslavy se pak budou setkávat denně v zaměstnání. Při pití alkoholu mohou vyslovit věci, kterých budou po dlouhou dobu litovat nebo se chovat agresivně. Důležité je zejména vyvarovat se na večírku pomlouvání kolegů a kritizování managementu.

Pozor na chování na večírku by si však měli dávat i šéfové. Zásadou je v uvolněné náladě nic neslibovat a vyvarovat se jednání, které by si druhá strana mohla vykládat jako sexuální obtěžování.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: The Guardian - portál britského deníku The Guardian
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Guardian