Jak může personální oddělení pomoci v práci manažerům?

Vedoucí týmů a manažeři firmy jsou zcela zásadní složkou celé společnosti. Jejich zvyky, praktiky a styly řízení do značné míry vypovídají o firemní kultuře celé firmy a zároveň slouží jako důležité vzory ostatním zaměstnancům při dodržování priorit a hodnot dané společnosti. Efektivním vedením jsou pak schopni motivovat své podřízené k lepší práci a lepším výsledkům. Jedním z nejdůležitějších úkolů personálního oddělení tak je pomoci právě manažerům a vedoucím týmů v jejich práci.

Ilustrační snímek

Definice dobrého vedoucího

Podle HR Director je ze všeho nejdříve nutné vůbec definovat, co pojem „dobrý vedoucí“ ve vašem případě znamená. Nalezněte společné vlastnosti a způsoby vedení lidí, kterými by se měl vykazovat ideální manažer. Tuto definici pak použijte jak pro sebe při směřování a plánování svých aktivit, tak ji jasně komunikujte i vedoucím samotným tak, aby věděli, co se od nich očekává a chce.

Obecná pravidla a hlubší význam

Stejně jako při usměrňování práce jakéhokoliv pracovníka, i v tomto případě platí, že spíše než mikro-management je v tomto případě namístě komunikace nějakých obecných pravidel a hlubšího významu práce jednotlivých manažerů. Jinými slovy, neříkejte vedoucím přesně JAK mají věci dělat, ale spíše CO za výsledky se po nich požaduje a nechte je, aby si našli způsoby, jak cílů dosáhnout, které jsou jim osobně blízké.

Tolerance chyb

Nejhorším pracovním prostředím je takové, kde se netolerují chyby a nepodporují se jakékoliv inovace. Pro nalezení nových efektivních řešení a pro využití kreativity jednotlivých zaměstnanců, včetně manažerů, je nutné nabídnout pracovní prostředí, ve kterém se tolerují přešlapy, nevydařené projekty a experimentování.

Soft skills

Vedení firem se při školení často soustředí na tvrdé dovednosti pracovníků a ty měkké bere jako nějaký přežitek. Přitom právě drobná změny v komunikaci, motivaci podřízených, vedení porad nebo v nastavování priorit mohou přinést velmi výrazné pozitivní výsledky. Školení v oblasti soft skills tedy není dobré ze strany vedení nikdy podceňovat, zvláště u manažerů.

 

-mm-

Zdroj: HR DIRECTOR - portál britského měsíčníku pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR DIRECTOR