Jak na popis pracovního místa

Dříve, než manažer stanoví požadavky na způsobilost pracovníků, měl by vymezit jednotlivé pracovní činnosti a určit k nim příslušné pravomoci a zodpovědnost. Konkrétní pracovní místo by totiž měla obsadit osoba skutečně způsobilá, s požadovanými znalostmi, vlastnostmi a předpoklady. Popis pracovního místa by měl obsahovat:

- údaj, kde se pracovní místo nachází v hierarchii řízení organizace,
- jaké činnosti se vykonávají na pracovním místě,
- jaká zodpovědnost je spojená s výkonem činnosti.

Z popisu pracovního místa by dále mělo být možné vyčíst, jaké schopnosti a znalosti vyžaduje a jaké osobní charakteristiky jsou vhodné pro jeho úspěšný výkon. Metodiku popisu pracovního místa by mělo vytvářet personální oddělení s následným souhlasem managementu.

V souvislosti se současnou popularitou flexibilních způsobů zaměstnávání je objevuje kritika příliš strukturovaných popisů práce. Ta je však neopodstatněná. Postup vytváření podrobných popisů pracovních míst podporují například certifikované systémy řízení jakosti podle evropských norem řady ISO 9000. Důležité je zejména rozlišit význam pojmů kvalifikace a způsobilost.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk