Jak na problémové zaměstnance

Každý manažer se ve své kariéře setká s problémovými zaměstnanci. Měl by ale vědět, že se tomu vyhnout nedá a nenechávat takovou situaci bez řešení. Problémoví zaměstnanci se chovají tak, jak se chovají, proto, že jim to již v minulosti přineslo výhody nebo se jinak chovat neumějí. Úkolem manažera je ukázat jim, že jejich chování pro ně není efektivní.

- Hodnoťte. Problémy se zaměstnanci je třeba řešit rychle. V případě problémových jedinců je však vždy důležité předem si jednání promyslet. Nechtějte situaci ještě zhoršit neuváženým zásahem.

- Nepodceňujte přípravu. Vždy jednejte na základě faktů, nikoli pomluv a fám. Zaměstnanci šířící pomluvy o druhých jsou sami problematičtí. Ujasněte si také svou roli, zda se problematické chování zaměstnance netýká přímo vás osobně.

- Vytvořte si plán. Každý manažer by měl znát výhody plánování. Tato situace není jiná. Naplánujte si především správné načasování konfrontace. Vyberte tiché místo, kde budete mít soukromí.

- Konfrontujte problém. Neodkládejte jej jen proto, že je nepříjemný. Sám se nespraví a může se naopak zhoršit. Při konfrontaci hovořte o chování daného zaměstnance, neodsuzujte jej jako osobnost. Nepředpokládejte automaticky, že v jeho chování je negativní úmysl. Dejte zaměstnanci šanci vyřešit ten problém.

- Snažte se odhalit příčiny. Při komunikaci s problémovým zaměstnancem aktivně naslouchejte tomu, co říká. Zůstaňte klidní a uchovejte si pozitivní postoj, nesuďte. Pokládejte otázky, na které se nedá odpovědět jen dvěma slovy a nepřerušujte zaměstnance v odpovědi. Shrňte, co jste se dozvěděli a ujistěte, zda dobře rozumíte.

- V případě potřeby konfrontaci opakujte. Menší problémy, jako například pozdní příchody, lze vyřešit jedním rozhovorem. Kancelářský tyran, který šikanuje lidi již od základní školy, bude potřebovat konfrontací více. Buďte ale trpěliví a neočekávejte vždy okamžité výsledky. Raději usilujte o dlouhodobé zdokonalování.

- Znejte své možnosti. Řešení příčin problémového chování zaměstnanců může někdy vyžadovat schopnosti mimo vaši možnost. Vážnější psychologické problémy například potřebují odborný zásah. Naučte se rozpoznávat, kdy je dobré odborníka doporučit.

- Poznejte konec. I když je vaším cílem dosáhnout oboustranně přijatelného řešení, které odstraní nevhodné chování a posílí týmovou spolupráci, vždy se to nepovede. Když se dostanete do slepé uličky a zaměstnanec nejeví zájem o změnu, uvažujte o propuštění.

-kk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management