Jak ovlivňovat lidi v práci

1. Budujte vztah. Lidé preferují práci s někým, koho mají rádi. Najděte si proto čas a zeptejte se na děti, partnery, dovolenou apod.

2. Získejte respekt. Většina lidí předpokládá, že popularita znamená vliv. Respekt je ale důležitější. Ukažte proto, že víte, co děláte.

3. Jasně vyjádřete své sdělení. Vystupujte jasně o tom, co chcete dosáhnout, směrem k sobě i k ostatním. Jděte přímo k věci.

4. Sledujte kontext. Měli byste rozumět kontextu, v němž ostatní pracují. Citlivost vůči konturním a profesionálním zábranám, v rámci nichž pracují, vám pomůže zvolit správný přístup tak, abyste nevytvářeli zbytečné překážky na cestě za tím, čeho chcete dosáhnout.

5. Nastražte uši. Úroveň naslouchání druhým hraje zásadní roli v tom, do jaké míry je můžete ovlivnit. Bez naslouchání jen těžko sladíte své sdělení s jejich potřebami.

6. Uvědomte si vzájemnost. Pomůžete-li druhému, zvýšíte tím jeho zájem pomoci vám. Když proto vysvětlujete lidem novou myšlenku, představte jim, proč je dobrá pro ně, nikoli jen pro firmu.

7. Zvolte správné načasování. Správně vybírejte místo a čas. Bude lepší mluvit se zaměstnanci u kávy, nebo na poradě, kde se budou cítit pod menším tlakem?

8. Vzdejte se slávy. Buďte připraveni vzdát se své slávy. Snažte se příliš emociálně nevázat na své nápady. Mohlo by vám to znemožnit kritické hodnocení myšlenek druhých.

9. Věnujte pozornost svému stylu. To, jak vypadáte a jednáte, znamená velký rozdíl. Podání je velmi úzce spjato s neverbální komunikací. Neexistuje jeden styl vhodný pro všechny příležitosti. Lze sice měnit styl vzhledem k okolnostem, ne vždy je to však dobrý nápad.

10. Nemanipulujte. Měli byste vést, nikoli diktovat nebo manipulovat.Ukažte lidem, kam chcete, aby šli, ale nechte je, aby si sami našli cestu.

-kk-

Zdroj: The Times Online - stránky prestižního britského deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Times Online