Jak podpořit a vystavět dobrý tým

Říká se, že firmy mají týmy, jaké si zaslouží. Tým bývá živou krví firmy, pokud má správnou živnou půdu nezkaženou nevhodnými procesy.

- Najděte smysl. Do začátku je nejlépe zdůvodnit potřebu týmu a týmové práce.

- Zapracujte na procesech. Další krok je zajistit, aby veškeré procesy HR byly strukturovány tak, aby odrážely důležitost týmů. Chvalte týmy a zajistěte takové sdílení výsledků, aby měl každý šanci se blýsknout.

- Začněte od podlahy. Již při náboru je třeba brát ohled na potřeby týmu a zajistit, aby ostatní členové týmu měli šanci si s potenciálními kolegy během pohovorů promluvit. Za žádných okolností nehledejte klony.

- Získejte vhodné lídry. Musí si být vědomi své síly tvořit i ničit. Týmoví lídři nemohou vytvořit tým, mohou ale vytvářet jejich podmínky.

- Plánujte následnictví. Snažte se mít alespoň jednoho člověka, který je schopný převzít otěže. Pokud není nikdo takový, pak je tým omezen. Zajistěte, aby členové týmu byli ve styku s jinými firemními odděleními a měli tak širší přehled. Na manažerských jednáních často hovoří týmoví lídři o odborných tématech – nechte raději hovořit týmové odborníky.

- Čas na zábavu. Týmy nezačnou fungovat přes noc a stres týmové práci škodí. Příležitostné čistě společenské a zábavné aktivity dělají s morálkou lidí zázraky a utužují vztahy.

- Vlastní cíle. Nikdy nezapomínejte, že týmy jsou zde, aby fungovaly a nejlepší způsob, jak zaměřit členy na výkon, je angažovat při zadávání týmových met.

- Ohledněte se zpět. Přimějte své týmy, aby přemýšlely o tom, čeho a jakým způsobem dosáhly. Dobré týmy si vždy najdou čas bez ohledu na to, jak jsou vytížené. Veškerá zpětná vazba by měla vést k akci. Nejlepší týmy kontinuálně aktualizují, nebo mění, co dělají, aby zůstaly na čele.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management