Jak pomoci manažerům říkat nepříjemné zprávy

Ilustrační snímek

Klíčovým předpokladem úspěšné práce personalistů jakožto business partnerů je rozvoj manažerů. Velkou výzvou je například naučit manažery, jak efektivně předávat zaměstnancům zprávy, které jsou pro ně citlivé nebo nepříznivé.

Manažeři mají často tlumočit svým lidem oficiální vyjádření shora týkající se nějaké změny, přičemž sami ne zcela znají celý kontext nebo jde o něco, co sami nepodporují. I přes veškerou snahu zvolit co nejlepší řešení pro firmu a zároveň nedemotivovat zaměstnance však mnohdy končí u toho, že navrhují řešení, která se zdají nejlepší jen jim osobně. A právě zde má nastoupit HR business partner s manažerskou podporou. Nejlepší podporu zajistí, když:

  • dokáže předvídat pohled manažerů na věc dříve, než se daná zpráva dostane ven,

  • bude s manažery mluvit o důvodech a širších souvislostech sdělení, která mají předat,

  • podá manažerům danou zprávu tak, aby uspokojila jejich potřeby a pomůže jim podat ji stejným způsobem i jejich podřízeným,

  • bude vytvářet a prosazovat efektivní komunikační plány, jak pomoci manažerům komunikovat s podřízenými. Pro začátek stačí jednoduchý seznam bodů.

-kk-

Zdroj: Designs on Talent - HR Development Blog - HR blog na stránkách americké poradenské společnosti Designs on Talent
Zobrazit přehled článků ze zdroje Designs on Talent - HR Development Blog