Jak poznat, zda vaši domácí zaměstnanci opravdu pracují?

Práce z domova je stále populárnější. Zaměstnanci díky ní mohou získat větší svobodu a zaměstnavatelé ušetřit náklady. Také se již objevily studie, které ukázaly, že zaměstnanci pracující z domova jsou produktivnější než jejich kolegové v kancelářích.

Přesto se zaměstnavatelé mohou obávat, že zaměstnanci pracující mimo kancelář se lidově řečeno flákají. Jak to poznat? Všímejte si následujících varovných signálů.

- Jejich produktivita klesá. To vypadá jako zcela jasný projev zahálky, nejprve byste však měli zvážit další faktory. Zaměstnanci, kteří se stěhují z kanceláře domů, potřebují určitý čas na adaptaci. Ten by neměl přesáhnout několik týdnů. Pak teprve začněte porovnávat jejich výkonnost s kolegy v kanceláři.

- Neodpovídají. Jestliže vám domácí zaměstnanci neodpovídají prostřednictvím IM, telefonu ani e-mailu, je velmi pravděpodobné, že se věnují něčemu jinému než práci. Měli by proto vždy informovat své nadřízené o schůzkách a dalších povinnostech, kvůli kterým nebudou dostupní. V případě, že to nedělají, se zpětně zajímejte, kde byli a zaveďte postup informování předem.

- Jejich odpovědi jsou nápadně uhlazené. Dnešní technologie umožňují zasílání automatických odpovědí na e-maily či zprávy IM, což může domácím zaměstnancům pomáhat skrývat jejich nepřítomnost. Máte-li podezření, že komunikujete s automatem, zkuste například poslat cvičnou zprávu o propuštění dotyčného zaměstnance, abyste viděli reakci.

- Mají neustálé technické problémy.
Každý zaměstnanec má občas problém s počítačovým virem nebo selháním hardwaru. Pokud se však opakovaně vymlouvá na tyto problémy nejméně jednou týdně, je to varovný signál, že se své práci příliš nevěnuje.

- Raději by zadávali data do tabulek než se podíleli na větších projektech. Domácí zaměstnanci, kteří se nechtějí podílet na časově náročnějších projektech jsou pravděpodobně zaměstnaní něčím jiným než svou prací. Zkuste jim proto zadat projekt s určitým termínem a sledujte je.

- Opakovaně odkládají telefonáty a schůzky s nadřízenými. Schůzka s nadřízeným by měla být vždy důležitější než sledování seriálu nebo práce na opravách v domácnosti. Jestliže domácí zaměstnanci odkládají kontakt, může to být problém.

- Když s nimi telefonujete, slyšíte křik, hudbu apod.
Je sice pravda, že dnes již mnoho sportovišť, kulturních zařízení nebo restaurací nabízí bezdrátové připojení, to ale neznamená, že jsou to vhodná místa pro práci. Vyjasněte si proto s domácími zaměstnanci, na jakých místech by měli vykonávat svou práci.

- Vědí více o televizních show než o firmě. Při práci z domova může být těžké udržet si povědomí o událostech ve firmě. Tito zaměstnanci by proto měli vyvíjet zvláštní úsilí, aby měli pravidelné informace. Jestliže o firemních událostech nevědí, ukazuje to na jejich lhostejnost.

- Nevybírají si dovolenou. Jestliže domácí zaměstnanci vůbec nevyužívají dovolené, mělo by to pro vás být podezřelé. Možná dělají tak málo práce, že dovolenou nepotřebují.

- Mají stále vynalézavější omluvy pro neplnění termínů. Jednou největších výhod práce z domova je možnost rozvrhovat si práci podle individuálních potřeb. To ale neznamená méně práce. Mějte se na pozoru před častými a neobvyklými důvody nesplnění termínů.

- Stěžují si na objem práce. Stížnosti domácích zaměstnanců na příliš mnoho práce by manažeři měli brát vážně. Pokud však objem jejich práce snížíte a stále slyšíte stížnosti, buďte podezřívavější.

-kk-
Zdroj: HR World - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR World