Jak předejít šikaně na pracovišti

Důsledkem šikany na pracovišti je klesající kreativita, ztráta morálky a rostoucí fluktuace zaměstnanců. To vše má výrazný vliv na celkové hospodářské výsledky firem. Prvním krokem k odstranění šikany je odhalení příčin. Článek proto shrnuje několik kroků, které by vůdcové měli podniknout, chtějí-li zabránit rozšíření šikany na svých pracovištích.

- Při náboru manažerů klaďte velký důraz na interpersonální dovednosti a zkušenosti s vůdcovstvím. Nepovyšujte ani nenajímejte jen na základě technických zkušeností nebo akademických úspěchů.

- Zajistěte, aby se noví manažeři cítili ve svých rolích příjemně. Poskytujte školení, zdůrazňujte, že pocit nepřipravenosti není ničím výjimečným a nabídněte zkušené mentory.

- Připomínejte manažerům, aby se soustředili na klíčové hodnoty.

- Navrhujte pracovní pozice tak, abyste se vyhnuli nereálným očekáváním. Rozdělujte odpovědnost mezi členy týmu.

- Vzdělávejte sebe i další manažery v tom, jaké mohou být psychologické důsledky moci. Čím dříve odhalíte kontraproduktivní chování, tím dříve je můžete odstranit.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review