Jak představit koncepci řízení talentů nejvyššímu vedení

Manažeři odpovědní za řízení talentů musejí být schopni jednat s nejvyšším vedením firmy, chtějí-li získat podporu pro své iniciativy. Vedení od nich očekává, že dokáží své myšlenky a výsledky pravidelně prezentovat, což ale není totéž, jako když manažer prezentuje svému týmu nebo kolegům.

Prezentace před nejvyšším vedením představuje jedinečnou možnost, jak posílit hodnotu řízení talentů a vůdců za to odpovědných v rámci celé organizace. Server Talent Management proto sestavil základní pravidla prezentace iniciativ talent managementu představenstvu firmy.

- Najděte si spojence. Nemáte-li dosud zkušenosti s vystoupením před nejvyšším vedením, poohlédněte se ve firmě po někom, kdo vám poradí, jak nejlépe prezentovat a co raději neříkat. Taková osoba vám taktéž může poskytnout důležitou zpětnou vazbu po vašem vystoupení.

- Vystupujte jako rovnocenný partner. Dávejte si pozor, abyste nebyli příliš formální nebo naopak příliš neformální. Co nejrychleji se přizpůsobte komunikačnímu stylu a náladě členů vedení.

- Prezentaci připravte na míru. Vždy je třeba sestavovat prezentaci podle toho, kolik informací již představenstvo má. Je tedy důležité vědět, zda s tématem, o kterém chcete mluvit, přicházíte jako první, nebo již před vámi byli jiní kolegové, a nyní je čas vybrat jediné řešení.

- Zjistěte, co je pro vaše publikum nejdůležitější. Toho se držte. Sledujte, zda je vaše vystoupení zajímá a aktivně se zapojují.

- Dívejte se na věc strategicky. Uvědomte si, že nejvyšší vedení se zabývá širšími, strategickými záležitostmi, nikoli každodenními detaily. Musíte najít řešení, které zapadne do jeho priorit.

- Ukažte nadšení a zájem dosahovat výsledků. I když atmosféra v místnosti nebude nejvřelejší, ukažte, že máte pro svou práci zápal a berete ji vážně.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management