Jak řídit klevety

Na mnoha pracovištích bují pomluvy. Někdy to vypadá, že zaměstnanci ani nemají na práci nic lepšího, než klevetit. Šíří se pomluvy o firmě, peněžním hodnocení, spolupracovnících i nadřízených. Polopravdy a spekulace kolují, jako by to byly ověřené skutečnosti.

Odborníci na lidské zdroje by měli určitý objem „drbů“ předvídat. Lidé chtějí vědět, co se na pracovišti děje a rádi diskutují o pracovních záležitostech. Důležité je však vědět, kdy již tyto řeči překračují únosné meze. Podniknout přímou akci je třeba v případech, kdy:

- přerušují práci a zasahují do pracovního prostředí,

- zraňují city ostatních,

- ničí interpersonální vztahy,

- negativně ovlivňují motivaci a morálku zaměstnanců.

Pokud jsou na vašem pracovišti pomluvy častým jevem, měli byste se více snažit prozkoumat pracovní prostředí a pochopit, o čem se diskutuje. Možná je problém v tom, že se zaměstnanci nesdílíte dostatečné množství informací. Možné je i to, že zaměstnanci ve vás nemají dostatečnou důvěru a vy se bojíte mluvit o důležitých věcech. Neřízené pomluvy se brzy stanou negativním aspektem firemní kultury, takže je nelze přehlížet.

Pomluvy můžete řešit stejným způsobem, jako řešíte jakékoli jiné negativní chování na pracovišti. Můžete využít například koučingu. Většinou však bude třeba osobně si s příslušným zaměstnancem pohovořit. Pokud své chování poté nezmění, přikročte k disciplinárním opatřením. První na řadě by mělo být slovní varování, teprve potom písemné.

Jestliže se dokážete pomluvám asertivně postavit, můžete vytvořit firemní kulturu, která pomluvy nepodporuje. Mějte na paměti turecké přísloví: „Kdo donáší pomluvy vám, pomlouvá i vás.“

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR