Jak řídit přátele?

Zaměstnanci povýšenému do manažerské pozice se často stává, že začíná šéfovat svým přátelům. To ale není jednoduché. Běžně se objevuje problém s autoritou, kterou si nový šéf chce získat. Noví podřízení si pak mohou myslet, že se z dosavadního kolegy a kamaráda stává mikromanažer.

V takové situaci je důležité vědět, že je na místě oddělit osobní vztahy od profesionálních. Snažte se překonat bariéru nedůvěry přátel, kteří jsou nyní vašimi podřízenými, přímou a pozitivní komunikací. Řekněte jim, jak si vážíte jejich dovedností a kvalit, z nichž jste se mnohému naučili. Zapojte je do svého úspěchu a vyzdvihněte důležitost jejich role jakožto kolegů a přátel.

Nenechte se však ovlivnit přátelstvím v důležitých pracovních rozhodnutích. Brzy byste se totiž dočkali obvinění z protekcionářství. Je velmi obtížné žádat přátele, aby udělali něco, k čemu mohou mít odpor, i zde je však důležitá komunikace. Zajímejte se o jejich názor, konečné rozhodnutí však bude jen na vás.

Ani když vše výše uvedené selže, není jiné cesty než profesionálního přístupu. Úkolem manažera je řídit a rozvíjet jakoukoli skupinu zaměstnanců k lepším výkonům, nikoli se snížit ke standardům, které budou diktovat podřízení.

-kk-
Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues