Jak řídit starší zaměstnance

Stárnoucí pracovní síla klade na manažery nové nároky při řízení lidí. Mladí manažeři mají navíc zcela jiný pohled na svět než straší generace, a proto by se ji měli učit chápat. Jen tak je možné zajistit produktivitu.

- Zbavte se předsudků. Nenechte se ovlivnit tradičními stereotypy, že starší zaměstnanci vždy pracují tvrdě nebo mají problémy se vzděláváním. Nahlížejte na mě jako na individuální osobnosti a také s nimi tak jednejte.

- Mějte na paměti věk. Těžko budete stejně přistupovat k pětatřicetiletému zkušenému manažerovi stejně jako k jednadvacetiletému čerstvému absolventovi školy. Totéž platí i pro starší zaměstnance. Zaměstnanec ve věku 55 let bude mít jiné cíle a potřeby než sedmdesátník. Každá věková skupina vyžaduje jiný manažerský přístup.

- Komunikujte. Nepředpokládejte, že starší zaměstnanci již vědí, co od nich očekáváte. Jasně sdělujte, co potřebujete udělat a jak budete měřit úspěšnost.

- Važte si jejich zkušeností. Učte se z toho, co mají za sebou a podporujte mladší členy týmu, aby dělali totéž. Lekce od pamětníků nic nenahradí.

- Vzdělávejte je. Starší zaměstnanci potřebují vzdělávání stejně jako mladí. Náplň školení může být jiná, potřeba je však stejná. Zbavte se představy, že straší zaměstnance školit nelze.

- Zajistěte jejich bezpečnostní potřeby. Pravděpodobně budou potřebovat více zdravotních benefitů a finančního plánování než jejich mladší kolegové. Ujistěte se, že jim vyhovuje vaše nabídka zaměstnaneckých výhod.

- Motivujte je. Starší zaměstnance je třeba motivovat jinak než mladé. Možnost postupu je pro ně například většinou méně atraktivní než uznání za dobrou práci.

- Nezdůrazňujte, že jste šéf. Starší zaměstnanci znají firemní hierarchii a vědí, že jste šéf. Neztrácejte proto čas tím, že jim budete připomínat funkce. Už to všechno viděli.

- Buďte pružní. Starší zaměstnanci mohou vyžadovat pružnou pracovní dobu nebo zkrácený úvazek. Nemyslete si ale, že všichni chtějí chodit domů brzy a nechtějí pracovat jako ostatní. Respektujte individuální potřeby.

- Využívejte je jako mentory. Starší zaměstnanci mohou koučovat a rozvíjet mladé kolegy. Mají důležité znalosti a zkušenosti, které mohou předávat ku prospěchu celé firmy. Dejte jim proto tu možnost.

-kk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management