Jak řídit stres a změny na pracovišti

Stres – fyzický i psychický – je na pracovišti běžným jevem. V přiměřené míře tak žene pracovníky k lepším výkonům. Dlouhotrvající a zvyšující se stres však již nic dobrého nepřináší. Je proto důležité, aby vedoucí pracovníci uměli stres na pracovišti řídit, aby byli schopni určit únosnou míru zátěže. Přestože každého člověka stresuje něco jiného, udávají odborníci několik základních stresorů: nejistota, pocit chybějícího cíle, neustálé odkládání řešení problémů, nedostatek času na plnění úkolů, časté změny, vysoká osobní očekávání.

Řízení stresu na pracovišti není lehká ani krátkodobá záležitost. Je třeba věnovat mu vždy skutečný zájem a úsilí. Tím, že se pracovníci naučí přizpůsobovat se změnám přispějí ke svému celkovému zdraví i efektivním pracovním výsledkům. Článek proto vedoucím pracovníkům doporučuje:
- Udělujte reálně splnitelné úkoly. Vždy zvažte časové hledisko splnitelnosti úkolu. Používejte plánovací nástroje.
- U každé porady zvažte, zda je její konání skutečně nutné. Neefektivní porada nemá žádný pozitivní význam.
- Uvědomte si, že ani vy nemůžete být vždy a všude. Určete si vlastní klíčové úkoly.
- Rozhodnutí časové povahy provádějte po důkladném zvážení. Rozdělte své aktivity do čtyř základních kategorií (nenaléhavé a nedůležité – naléhavé, ale nedůležité – nenaléhavé, ale důležité – naléhavé a důležité).
- Naučte se odkládat úkoly.
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR