Jak řídit vícegenerační pracovní sílu

Obchodní růst podporují pracující zaměstnanci, jejich věk však stále stoupá. Na nedávné evropské konferenci společnosti WorldatWork (WorldatWork Total Rewards Europe Conference) hovořili o této problematice konzultanti Thomas Flannery a Karri Ludwicková ze společnosti Buck Consultants. Podle nich je nyní důležité nahrazovat odcházející pracovní síly, ale zároveň si uchovat dosavadní znalosti.

V evropských zemích chybí konzistentní programy a veřejná politika zaměřená na odchod zaměstnanců do důchodu. Postoje ke starším zaměstnancům také nejsou vždy pozitivní. Ludwicková a Flannery doporučují následující kroky pro řízení talentů na dnešních pracovištích.

- Určení kritických pozic. Vymezte potenciální oblasti výrazných ztrát a budoucí potřeby. Pak zaveďte proces učení.

- Udržení a přenos znalostí. Mapujte, kde se nacházejí kritické znalosti, a hledejte způsoby, jak je přenášet. Zaveďte workshopy, na nichž se zaměstnanci budou učit od sebe navzájem.

- Strategie odměňování. Čeho si starší zaměstnanci váží? Strategie odměňování by měla podporovat obchodní cíle a neutralizovat odpor.

Pro mladé lidi je nejdůležitější odměna, školení a rozvoj. Starší více zajímají benefity. Ludwicková a Flannery zmínili také technické školení, alternativní úpravu pracovního prostředí, pružný rozvrh, podporu vnějších zájmů a systém mentorování.

-kk-
Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork