Jak rozpoznat a vyléčit nezdravý styl vedení lidí

Pokud někdo v rámci týmu působí na ostatní demotivačně a toxicky, je to velký problém, který se týká všech. Horší to ještě ale je, pokud tímto člověkem je samotný vedoucí. Bohužel i při nejlepší vůli nejvyššího managementu se může stát, že do vedoucí funkce se povýší člověk, který šíří špatnou náladu a má toxický styl vedení, který vede k postupné demoralizaci týmu a zhoršeným výsledkům. Zde je několik znaků takového toxického stylu vedení a tipy na to, co s ním dělat.

Ilustrační snímek

Znaky

Podle HR Zone patří mezi znaky toxického stylu vedení ze strany manažera týmu následující situace:

  • Zaměření na negativní věci. Dobrý tým by se měl soustředit nejen na negativní věci, ale i na ty pozitivní, které se povedly a které budou fungovat. Jestliže členové týmu i samotný vedoucí šíří pouze negativní názory a myšlenky, je něco špatně.
  • Koalice uvnitř týmu. Tým by měl fungovat jako celek a pokud se tvoří nějaké „koalice“ v rámci týmu, které se proti sobě ostře vyhraňují, je to známka toho, že tým nemá pocit pospolitosti.
  • Pomluvy, šikana a agresivní chování. Tyto netolerovatelné druhy chování se v týmu zřídkakdy vyskytují, pokud je dobře a pozitivně veden. Velmi špatné je, pokud tyto druhy chování vedoucí sám podporuje nebo vykazuje.

Co dělat?

Jestliže se prokáže toxický styl řízení některého z týmu, je potřeba zásahu nadřízených manažerů i personálního oddělení, aby se zjednala náprava. Podpořte vedoucího i členy týmu v dosažení následujících cílů:

  • Tolerance a respekt. Všichni členové týmu by měli být tolerováni a respektováni, a to jak po osobní tak i profesní stránce. Vedoucí musí naslouchat všem svým podřízeným, ptát se na jejich názor a jejich myšlenky brát v potaz.
  • Diverzita. Tým by měl být různorodý. Samozřejmě je ideální, pokud si lidé lidsky sednou, ale toho nelze docílit tím, že se dají dohromady stejné typy lidí. Pro chod týmu i pro jeho výsledky jsou paradoxně nejlepší kombinace členů různorodých demografických, věkových i názorových skupin.
  • Volnost. Jednotliví členové týmu by měli mít určitou volnost ve své práci. Vedoucí by neměl být mikro-manažer všech jejich detailních aktivit a měl by svým podřízeným dát určitou důvěru v jejich individuální schopnosti.
  • Bezpečné prostředí. Pracovní prostředí by mělo být nejen fyzicky, ale i psychicky bezpečným místem. Nikdo nesmí chodit do práce ve stresu ze vztahů na pracovišti, ať už jsou způsobené vedoucím nebo členy týmu. V rámci týmu je potřeba se soustředit na pozitivní vztahy a nikdo by neměl být ostrakizován.

-mm-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone