Jak se stát lepším šéfem

Rozvoj měkkých dovedností je stěžejní součástí úspěšného vedení lidí. Existují určité základní principy, kterých je třeba se držet. Obecnou zásadnou je například zacházení s druhými tak, jak byste chtěli, aby oni zacházeli s vámi.

- Přistupujte ke všem se stejnou mírou respektu a vážnosti. Nikdy nekritizujte zaměstnance před kolegy nebo někým jiným. Ani v soukromí však nekřičte a nikoho nenapadejte.

- Naučte se efektivně delegovat. Většina zaměstnanců nebude potřebovat dohled, aby splnila vaše požadavky.

- Komunikace by měla být vaší prioritou. Měli byste se pravidelně scházet se svým týmem, abyste se ujistili, že všichni pracujete na společném cíli. Podporujte zaměstnance v kladení otázek.

- Vždy buďte spravedliví. Pro všechny zaměstnance uplatňujte stejné normy. Nikoho neupřednostňujte ani neomlouvejte, nepodává-li dobré výkony.

- Buďte pozitivní. Váš optimismus se přenese i na ostatní a bude je inspirovat k lepším výkonům.

- Najděte si zkušeného mentora. Zkušenější manažer vám může pomoci řešit situace, s nimiž nemáte tolik praxe. I neformální mentor je lepší než žádný.

- Rozvíjejte dovednosti prostřednictvím vzdělávání. Umožněte svým zaměstnanců povýšení, i když by to znamenalo jejich odchod do jiné části firmy. Rozvojem svých lidí budujete silnější základnu a vaše úspěchy nezůstanou bez povšimnutí.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101