Jak si udržet angažovanost a produktivitu

Pokračující ekonomická krize zdůrazňuje potřebu zajištění angažované pracovní síly, chtějí-li si firmy zachovat motivaci a produktivitu zaměstnanců. Výzkum 2008/2009 WorkUSA provedený přední světovou konzultační společností Watson Wyatt například potvrdil, že firmy s vysoce angažovanou pracovní silou zaznamenávají o 26 procent vyšší produktivitu, nižší fluktuaci a lepší talenty. Doporučil následující opatření:

- Těžte z „angažujících momentů“. Ty se mohou objevit zejména v rámci zapojování nových zaměstnanců do firemní kultury, řízení výkonnosti nebo zaměstnaneckých výhod.

- Ukažte silné vůdcovství a jasný směr. V těžkých dobách chtějí zaměstnanci znát specifické plány firem.

- Řiďte změny efektivní komunikací. Zejména ve slabé ekonomice je stěžejní efektivní komunikace od nejvyššího vedení. Zdůrazňujte soustředění na zákazníky.

- Zaveďte systém spravedlivých odměn. I když může být nutné snížit odměny, firma musí vědět, které programy odměňování jsou nejdůležitější pro angažování kritických zaměstnaneckých segmentů. O změnách v odměňování je třeba komunikovat.

- Investujte do jádra. Klíčem k posílení produktivity je zvyšování angažovanosti klíčových přispěvatelů, kteří představují asi 60 procent pracovní síly.

-kk-

Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Online Recruitment Magazine