Jak si udržet spokojený HR tým

Jak poznáte klesající morálku ve vašem oddělení HR a co s tím můžete dělat? Existuje několik základních oblastí, které mají největší dopad na spokojenost zaměstnanců. Jde především o vědomí o tom, že zaměstnanec dělá svou práci dobře, cítí se být součástí týmu, plní různorodé úkoly, šéf s ním zachází spravedlivě a má jasnou představu o tom, co se od něho očekává. Pokud tato kritéria neplatí, morálka začne klesat. Jak si tedy udržet spokojený HR tým?

- Uvědomte si, že i zaměstnanci oddělení lidských zdrojů mají problémy. Často jsou tak zaměstnáni řešením problémů ostatních lidí ve firmě, že nemají čas řešit vlastní. Ujistěte se proto, že i vaši zaměstnanci v HR mají interní nebo externí zdroje, na které se mohou obrátit ve složitých situacích.

- Budujte kontakty. Podporujte svůj tým v tom, aby působil co nejšířeji napříč celou organizací.

- Delegujte úkoly. Umožněte zaměstnancům co nejširší pravomoci. Ujistěte se, že nasloucháte jejich nápadům při vývoji strategií.

- Nabídněte lidem rozmanitost. Dejte jim možnost věnovat se více aspektům řízení lidských zdrojů.

- Uznávejte a využívejte silné stránky zaměstnanců. Pokud někdo exceluje ve specifické oblasti řízení lidských zdrojů, nechte jej, aby se na ni zaměřil.

- Buďte pozitivní. Poskytujte podporu a více pozitivní než negativní zpětné vazby.

- Poděkujte za výkon složité práce. Například je to vhodné, když zaměstnanec řeší propouštění nebo nepovýšení zaměstnanců.

- Komunikujte svou strategii a podporujte tým. Ujistěte se, že zaměstnanci vědí, jak důležitá jejich práce je. Ujasněte jim, co od nich očekáváte.

- Podporujte kreativitu. Nenechte svůj tým zahltit procesy a formálními postupy. Naučte je uvažovat kreativně a přijímat výzvy.

-kk-
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone